TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10

Giới thiệu Bộ nguồn chính hãng TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
Output: 24VDC, 5A
Input AC: 85VAC – 264VDC, 99 V DC … 275 V DC, vỏ kim loại
* Made in China

Mã: TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149 Danh mục: Tag:

Mô tả

Giới thiệu Bộ nguồn chính hãng.

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10

Output: 24VDC, 5A
Input AC: 85VAC – 264VDC, 99 V DC … 275 V DC, vỏ kim loại
* Made in China

Số model thông dụng:

UNO-PS/1AC/24DC/30W – 2902991: Output: 24VDC, 1.25A
Input AC: 85VAC – 264VAC
Vỏ nhựa, gắn trực tiếp trên Din Rail, có LED hiển thị trạng thái
* Made in Germany
UNO-PS/1AC/24DC/60W – 2902992: Output: 24VDC, 2.5A
Input AC: 85VAC – 264VAC
Vỏ nhựa, gắn trực tiếp trên Din Rail, có LED hiển thị trạng thái
* Made in Germany
UNO-PS/1AC/24DC/100W – 2902993: Output: 24VDC, 4.15A
Input AC: 85VAC – 264VAC
Vỏ nhựa, gắn trực tiếp trên Din Rail
* Made in Germany
UNO-PS/1AC/24DC/150W – 2904376: Output: 24VDC, 6.25A
Input AC: 85VAC – 264VAC
Vỏ nhựa, gắn trực tiếp trên Din Rail
* Made in Germany
UNO-PS/1AC/24DC/240W – 2904372: Output: 24VDC, 10A
Input AC: 85VAC – 264VAC
Vỏ nhựa, gắn trực tiếp trên Din Rail
* Made in Germany

TRIO SERIES
TRIO-PS/1AC /24DC/2.5 – 2866268: Output: 24VDC, 2.5A, metal housing
Input AC: 85VAC – 264VDC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS/1AC /24DC/5 – 2866310: Output: 24VDC, 5A
Input AC: 85VAC – 264VDC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS/1AC /24DC/10 – 2866323: Output: 24VDC, 10A
Input AC: 85VAC – 264VDC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS/ 1AC/24DC/20 – 2866381: Output: 24VDC, 20A
Input AC: 85VAC – 264VDC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 – 2903148: Output: 24VDC, 2.5A, metal housing
Input AC: 85VAC – 264VDC, 99 V DC … 275 V DC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 – 2903149: Output: 24VDC, 5A
Input AC: 85VAC – 264VDC, 99 V DC … 275 V DC, vỏ kim loại
* Made in China
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 – 2903151: Output: 24VDC, 10A
Input AC: 85VAC – 264VDC, 99 V DC … 275 V DC, vỏ kim loại
* Made in China