PLC-RSC-24DC/21

Giới thiệu Relay PLC-RSC-24DC/21chính hãng.
Relay sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, bụi hoặc trong các ứng dụng cần tiết kiệm không gian, bền hơn loại relay kiếng, có đèn LED hiển thị. Loại mỏng 6.2mm, 24VDC, 1 cặp tiếp điểm, 6A

Mã: PLC-RSC-24DC/21 - 2966171 Danh mục: Tag:

Mô tả

Giới thiệu Relay chính hãng.

PLC-RSC-24DC/21

Relay sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, bụi hoặc trong các ứng dụng cần tiết kiệm không gian, bền hơn loại relay kiếng, có đèn LED hiển thị. Loại mỏng 6.2mm, 24VDC, 1 cặp tiếp điểm, 6A

Số model thông dụng:

PLC-RSC-24DC/21 – 2966171: PLC relay 24VDC, 1PDT, 6A
Relay sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, bụi hoặc trong các ứng dụng cần tiết kiệm không gian, bền hơn loại relay kiếng, có đèn LED hiển thị. Loại mỏng 6.2mm, 24VDC, 1 cặp tiếp điểm, 6A
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 – 2903660: Relay 24VDC, 2PDT, 10A, test button, made in Poland
Relay kiếng, bao gồm relay kiếng có LED hiển thị, test button, 2 cặp tiếp điểm, 24 V DC, 10A.
* Made in Poland
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 – 2903677: Relay 24VDC, 4PDT, 6A, test button, made in Poland
Relay kiếng, bao gồm relay kiếng có LED hiển thị, test button, 4 cặp tiếp điểm, 24 V DC, 6A.
* Made in Poland
REL-IR2/L-230AC/2X21 – 2903668: Relay 220VAC, 2PDT, 10A, test button, made in Poland
Relay kiếng, bao gồm relay kiếng có LED hiển thị, test button, 2 cặp tiếp điểm, 220VAC, 10A.
* Made in Poland
REL-IR4/L-230AC/4X21 – 2903688: Relay 220VAC, 4PDT, 6A, test button, made in Poland
Relay kiếng, bao gồm relay kiếng có LED hiển thị, test button, 4 cặp tiếp điểm, 220VAC, 6A.
* Made in Poland
PR2-BSC2/4X21 – 2833563: Relay socket for 2PDT, 4PDT
Đế Relay, cho relay 2PDT, 4PDT