D-UK 4/10

Mã: D-UK 4/10 - 3003020 Danh mục: Tag:

Mô tả

Cover for terminals, Nắp che cho cầu nối dây UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)

 

Số model thông dụng:

Terminal Blocks
UK 3 N – 3001501: Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
UK 5N – 3004362: Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám
UK 6N – 3004524: Terminal block 6 mm², dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám
UK 10 N – 3005073: Terminal block 10 mm², dòng 76A, rộng 10.2mm, màu xám
UK 16 N – 3006043: Terminal block 4-16 mm², dòng 101A, rộng 12mm, màu xám)
UKH 50 – 3009118: Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 95 – 3010013: Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám
UKH 150 – 3010110: Terminal block 50-150 mm², dòng 309A, rộng 31 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 240 – 3010217: Terminal block 70 – 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che

Ground Terminal
USLKG 3 – 3000611: Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 5 – 0441504: Ground terminal block 4 mm², đường kính dây 4 mm², rộng 6.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 6N – 0442079: Ground terminal block 6 mm², đường kính dây 6 mm², rộng 8.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 10N – 3003923: Ground terminal block 10 mm², đường kính dây 10 mm², rộng 10.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 16 – 0443023: Ground terminal block 16 mm², đường kính dây 16 mm², rộng 12mm, màu vàng-xanh

Cover
D-UK 4/10 – 3003020: Cover for terminals, Nắp che cho cầu nối dây UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)
D-UK 16 – 3006027: Cover for terminals, Nắp che cho UK16N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)

Separating
ATP-UK – 3003224: Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal áp (UK), dày 1.5mm

Bridge – Jumper
FBRN 10-5 N – 2770642: Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-6 – 0203250: Fixed bridge for UK 5N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 5N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-8 – 0203263: Fixed bridge for UK 6N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 6N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được)

Markers
UCT-TM 5 – 0828734: Zack marker strip for UK 3N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 3N, MTK, 1 tấm dùng cho 72 cầu đấu
UCT-TM 6 – 0828736: Zack marker strip for UK 5N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, 1 tấm dùng cho 60 cầu đấu
UCT-TM 8 – 0828740: Zack marker strip for UK 6N, Nhãn trắng cho cầu đấu UK 6N, URTK/S, 1 tấm dùng cho 42 cầu đấu
UCT-TM 10 – 0829142: Zack marker strip for UK 10N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 10N, 1 tấm dùng cho 36 cầu đấu

Double-Level
UKK 3 – 2770011: Double-level terminal block 2.5 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám
UKK 5 – 2774017: Double-level terminal block 4 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm², rộng 6.2mm, màu xám

Fuse Terminal
UK 5-HESI – 3004100: Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì, đường kính dây: 0.2-4mm², rộng 8.2mm, màu đen
UK 5-HESILED 24 – 3004126: Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm², , Led hiển thị 24VDC, rộng 8.2mm, màu đen

Disconnect
UK 5-MTK-P/P – 3004032: Disconnect Terminal block 6mm², disconnect terminal bằng dao cắt, dòng 16A, rộng 6.2mm, màu xám, dùng kiểm tra tín hiệu trong hệ SCADA

End Section
E/UK – 1201442: End clamp, Chặn cuối, có ốc vặn xuống DIN Rail 35mm