D-UK 16

Mã: D-UK 16 - 3006027 Danh mục: Tag:

Mô tả

Cover for terminals, Nắp che cho UK16N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)

Số model thông dụng:

Terminal Blocks
UK 3 N – 3001501: Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
UK 5N – 3004362: Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám
UK 6N – 3004524: Terminal block 6 mm², dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám
UK 10 N – 3005073: Terminal block 10 mm², dòng 76A, rộng 10.2mm, màu xám
UK 16 N – 3006043: Terminal block 4-16 mm², dòng 101A, rộng 12mm, màu xám)
UKH 50 – 3009118: Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 95 – 3010013: Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám
UKH 150 – 3010110: Terminal block 50-150 mm², dòng 309A, rộng 31 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 240 – 3010217: Terminal block 70 – 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che

Ground Terminal
USLKG 3 – 3000611: Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 5 – 0441504: Ground terminal block 4 mm², đường kính dây 4 mm², rộng 6.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 6N – 0442079: Ground terminal block 6 mm², đường kính dây 6 mm², rộng 8.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 10N – 3003923: Ground terminal block 10 mm², đường kính dây 10 mm², rộng 10.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 16 – 0443023: Ground terminal block 16 mm², đường kính dây 16 mm², rộng 12mm, màu vàng-xanh

Cover
D-UK 4/10 – 3003020: Cover for terminals, Nắp che cho cầu nối dây UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)
D-UK 16 – 3006027: Cover for terminals, Nắp che cho UK16N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)

Separating
ATP-UK – 3003224: Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal áp (UK), dày 1.5mm

Bridge – Jumper
FBRN 10-5 N – 2770642: Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-6 – 0203250: Fixed bridge for UK 5N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 5N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-8 – 0203263: Fixed bridge for UK 6N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 6N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được)

Markers
UCT-TM 5 – 0828734: Zack marker strip for UK 3N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 3N, MTK, 1 tấm dùng cho 72 cầu đấu
UCT-TM 6 – 0828736: Zack marker strip for UK 5N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, 1 tấm dùng cho 60 cầu đấu
UCT-TM 8 – 0828740: Zack marker strip for UK 6N, Nhãn trắng cho cầu đấu UK 6N, URTK/S, 1 tấm dùng cho 42 cầu đấu
UCT-TM 10 – 0829142: Zack marker strip for UK 10N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 10N, 1 tấm dùng cho 36 cầu đấu

Double-Level
UKK 3 – 2770011: Double-level terminal block 2.5 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám
UKK 5 – 2774017: Double-level terminal block 4 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm², rộng 6.2mm, màu xám

Fuse Terminal
UK 5-HESI – 3004100: Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì, đường kính dây: 0.2-4mm², rộng 8.2mm, màu đen
UK 5-HESILED 24 – 3004126: Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm², , Led hiển thị 24VDC, rộng 8.2mm, màu đen

Disconnect
UK 5-MTK-P/P – 3004032: Disconnect Terminal block 6mm², disconnect terminal bằng dao cắt, dòng 16A, rộng 6.2mm, màu xám, dùng kiểm tra tín hiệu trong hệ SCADA

End Section
E/UK – 1201442: End clamp, Chặn cuối, có ốc vặn xuống DIN Rail 35mm